Середня швидкість автомобіля

Першу частину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 80 км/год, а другу половину — зі швидкістю 40 км/год. Знайти середню швидкість руху автомобіля. Дано: V1 = …

Діаграми

Для наочного зображення різних величин використовують лінійні, стовпчасті, кругові діаграми. Якщо величини зображені відрізками з використанням одного масштабу дістанемо лінійну діаграму. Приклад 1. Довжина деяких …

Корені. Ірраціональні вирази

Вирази, які містять корені із змінних або виразів, називаються ірраціональними. Квадратний корень Квадратним коренем із числа a називається число, квадрат якого дорівнює a. Квадратний корінь …

Многочлени

Многочлени – це сума кількох одночленів. Многочлен, що є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних членів, називається многочлени стандартного вигляду. Степенем многочлена стандартного …

Розкладання многочленів на множники

Щоб розкласти многочлен на множники, бажано діяти в такій послідовності. З’ясувати, чи можна винести за дужки спільний множник. Зробити це, якщо можна. Розглянути, чи можна …