Величина найбільшого стискання пружини

Вантаж масою 0,5 кг падає з деякої висоти на плиту масою 1 кг, яка закріплена на пружині з коефіцієнтом жорсткості 1кгс/см. Визначте величину найбільшого стискання …

Швидкість обертання та висота супутника

Супутник масою 12 тонн обертається по круговій орбіті навколо Землі. При цьому його кінетична енергія дорівнює 54 ГДж. З якою швидкістю та на якій висоті …

Період обертання планети навколо своєї осі

На екваторі деякої планети тіло важить удвічі менше, ніж на полюсі. Густина речовини цієї планети 3 г/см 3. Визначте період обертання планети навколо своєї осі. …

Знаходження швидкості тепловозу

Тепловоз масою 130 т наближається зі швидкістю 2 м/с до нерухомих вагонів загальною масою 1170 т. З якою швидкістю рухатимуться вагони після зчеплення з тепловозом? …

Середня швидкість автомобіля

Першу частину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 80 км/год, а другу половину — зі швидкістю 40 км/год. Знайти середню швидкість руху автомобіля. Дано: V1 = …

Знаходження довжини хвилі

Поперечна хвиля поширюється вздовж пружного шнура зі швидкістю 15 м/с. Період коливання точок шнура 1,2 с, амплітуда коливання 2 см. Знайдіть довжину хвилі через 4 …

Визначення коефіцієнта тертя

Брусок сковзає по похилої площини завдовжки 42 см і заввишки 7 см і далі по горизонтальній площині на відстань 142 см, після чого зупиняється. Визначити …