Біологія клітини

Клітина – елементарна одиниця живого.

Із відомих живих організмів тільки віруси є позаклітинними формами життя. Усі інші біологічні об’єкти побудовані з клітин – однієї (бактерії, найпростіші) або значної кількості (багатоклітинні тварини, рослини, гриби). Клітини різних організмів відрізняються за розмірами (від 5 мкм до 5 мм і більше), формою (видовжена, округла, неправильна), функціями (у багатоклітинних – опорна, видільна, захисна, транспортна тощо), тривалістю життя (від кількох годин до багатьох десятків років). Незважаючи на це клітини мають спільні властивості: здатність до самовідтворення та передачі генетичної інформації, обміну речовин, росту, розвитку, мінливості, подразливості.

Історія вивчення клітини почалася в 1665 р., коли англійський природодослідник Роберт Гук, вивчаючи під мікроскопом тонкий зріз корка, виявив, що він складається  з маленьких комірок; це були перші клітини, побачені людиною. А через 200 років, у 1839 р., німецький фізіолог і цитолог Теодор Шванн сформулював основні положення клітинної теорії:

  • клітина – мікроскопічна жива система, що є структурно-функціональною одиницею організму;
  • нові клітини утворюються в результаті поділу або злиття раніше існуючих;
  • для всіх клітин характерна єдність хімічного складу та метаболічних процесів;
  • організм може складатися з однієї або безлічі клітин;
  • багатоклітинні організми є системою клітин, які утворюють тканини й органи, пов’язані між собою гуморальними і нервовими типами регуляції.

Еволюція живих систем ішла шляхом ускладнення та диференціювання, від доядерних організмів до ядерних одноклітинних і далі до ядерних багатоклітинних .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *